Lập Vi Bằng Hiện Trạng Tài Sản

Lập Vi Bằng Hiện Trạng Tài Sản

Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản của người yêu cầu có nhiều mục đích khác nhau, như ghi nhận hiện trạng nhà, hiện trạng công trình xây dựng, ….
Thừa Phát Lại Việt Nam
Điện thoại: 0906847588
Email: thuaphatlaivietnam@gmail.com