Gửi vào: 24/08/2023     Cập nhật: 24/08/2023

Lập Vi Bằng Hiện Trạng Tài Sản

Nội dung bài viết:

 • Hiện trạng tài sản là gì?
 • Vi bằng ghi nhận hiện trạng là gì?
 • Những Tài sản hoặc sự kiện nào nên ghi nhận hiện trạng?
 • Mục đích lập vi bằng ghi nhận hiện trạng để làm gì?
 • Quy trình lập vi bằng ghi nhận hiện trạng?
 • Khách hàng nên làm gì để sử dụng vi bằng đã lập đúng mục đích?

Hiện trạng là gì?

Là những gì đang sảy ra trên thực tế tại một địa điểm nhất định và thời gian nhất định.

Hiện trạng tài sản là trình trạng tài sản đang có trên thực tế, được phản ánh đầy đủ bằng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản:

Lập vi bằng về hiện trạng, là văn bản ghi nhận sự kiện có thật của tài sản được thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận hiện trạng phải trực tiếp chứng kiến, ghi nhận một cách khách quan về hiện trạng tài sản tại thời điểm chứng kiến.

Những tài sản hoặc sự kiện nào nên lập vi bằng?

Nhu cầu lập vi bằng của khách hàng luôn đa dạng và nhiều mục đích khách nhau, theo kinh nghiệm của chúng tôi, các tài sản hoặc sự kiện sau nên lập vi bằng:

 • Lập vi bằng hiện trạng nhà trước khi cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ;
 • Lập vi bằng đối với nhà hoặc công trình bị hư hỏng do sự kiện khác tác động làm hư hỏng.
 • Lập vi bằng hiện trạng nhà, bất động sản, tài sản khác trước khi giao dịch cầm cố, thế chấp, giao dịch mua, bán, giao dịch khác;
 • Lập vi bằng hiện trạng bất động sản liền kề trước khi thực hiện xây dựng;
 • Lập vi bằng hiện trạng công trình xây dựng, hoặc hiện trạng trước khi nghiệm thu, bàn giao;
 • Lập vi bằng xác nhận hiện trạng môi trường;
 • Lập vi bằng hiện trạng nhà, đất bị bất động sản liền kề lấn chiếm hoặc làm ảnh hưởng;
 • Lập vi bằng về hiện trạng tài sản để chứng minh thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận.

Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà trước khi mua, bán, thuê, cho thuê

Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng ngôi nhà trước khi giao dịch

Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản để làm gì?

Người yêu cầu lập vi bằng thường có mục đích như sau:

 • Tạo lập các nguồn chứng cứ nếu có tranh chấp sảy ra;
 • Có cơ sở để đòi bồi thường thiệt hại;
 • Giúp các bên thực hiện đúng thỏa thuận đã ký kết;
 • Các bên tuân thủ theo quy định của pháp luật;
 • Có cơ sở để khởi kiện tại Tòa Án, trung tâm trọng tài, hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc;
 • Cảm giác an tâm trước khi thực hiện giao dịch theo thỏa thuận.

Quy trình lập vi bằng hiện trạng tài sản.

Để lập vi bằng hiện trạng, người yêu cầu và văn phòng thừa phát lại thực hiện các bước:

Bước 1: khách hàng và thừa phát lại trao đổi và ký hợp đồng dịch vụ.

 • Người yêu cầu thể hiện rõ yêu cầu cụ thể cần lập vi bằng như thế nào? Lập chi tiết hay là bao quát? Mục đích lập để làm gì?
 • Người yêu cầu lập vi bằng cung cấp bản sao các hồ sơ thể hiện mối liên hệ có quyền, nghĩa vụ liên quan tài sản đối với các yêu cầu lập vi bằng.
 • Thừa phát lại trao đổi cụ thể, hỏi các vấn đề chưa rõ, yêu cầu người yêu cầu lập vi bằng bổ sung các giấy tờ còn thiếu để lập vi bằng;
 • Hai bên ký kết hợp đồng dịch vụ lập vi bằng;

Bước 2: Thực hiện lập vi bằng theo hợp đồng.

 • Thừa phát lại phải có mặt tại địa điểm và thời gian theo thỏa thuận của hợp đồng cùng với người yêu cầu lập vi bằng;
 • Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ thực hiện ghi nhận hiện trạng tài sản bằng camerra, chụp hình, ghi chép;
 • Sau khi thực hiện ghi nhận hiện trạng tài sản, thừa phát lại lập văn bảng vi bằng về hiện trạng tài sản đó;

Bước 3: Bàn giao vi bằng đã lập và thanh lý hợp đồng.

 • Văn phòng thừa phát lại giao vi bằng đã lập cho khách hàng theo hợp đồng;
 • Hai bên ký thanh lý hợp đồng đã ký kết.

Để được hỗ trợ lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

Hotline: 0906.847.588
Email: luatvina10b@gmail.com
Thừa Phát Lại Việt Nam
Điện thoại: 0906847588
Email: thuaphatlaivietnam@gmail.com