Tin Tức

Những Sự Việc Thừa Phát Lại Không Được Làm

Thừa phát lại là người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được nhà nước bổ nhiệm chức danh Thừa Phát Lại, được thực hiện một số công việc nhất định
Thừa Phát Lại Việt Nam
Điện thoại: 0906847588
Email: thuaphatlaivietnam@gmail.com