04/10/2023

Những Sự Việc Thừa Phát Lại Không Được Làm

Thừa phát lại là người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được nhà nước bổ nhiệm chức danh Thừa Phát Lại, được thực hiện một số công việc nhất định.

Nội dung:

 • Thừa phát lại được thực hiện nhưng nhiệm vụ nào theo quy định của pháp luật;
 • Những vấn đề thừa phát lại không được làm theo quy định của pháp luật;
 • Đề xuất thay đổi quy định pháp luật để Thừa phát lại hoạt động hiệu quả.

1. Thừa phát lại là gì?

 • Căn cứ vào khoản 1 điều 2 nghị định 08/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 08/01/2020, Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự theo nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Căn cứ vào điều 6 NĐ 08, thì tiêu chuẩn bổ nhiệm thừa phát lại:
 1. Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt hiến pháp và pháp luật.
 2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.
 3. Có thời gian công tác pháp luật từ 3 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.
 4. Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
 5. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Thừa Phát Lại lập vi bằng công chức, viên chức

2. Những công việc Thừa phát lại được làm.

Căn cứ vào điều 3 nghị định 08, các công việc Thừa phát lại dược làm như sau:

“Điều 3. Công việc Thừa phát lại được làm

 1. Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.
 3. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 4. Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.”

Trong các công việc trên, hiện nay của TPL chủ yếu làm các công việc như:

 1. Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08.

Các công việc còn lại, TPL được phép làm nhưng không hiệu quả vì nhiều lý do:

 • Trình độ nhận thức và kiến thức của TPL chưa đáp ứng đủ yêu cầu đặt ra.
 • Nhân lực của TPL chưa đáp ứng.
 • Quy đinh của pháp luật còn thiếu và yếu, chưa tạo ra các công cụ pháp lý để giúp TPL thực hiện công việc khi cần thiết.
 • Tâm lý người dân, khách hàng còn e sợ và chưa tin tưởng đối với TPL về dịch vụ Thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án.

3. Những vấn đề TPL không được phép làm.

Lập vi bằng về nhiệm vụ công chức, viên chức

Căn cứ vào điều 4, điều 37 NĐ 08, TPL không được làm những công việc sau:

“Điều 4. Những việc Thừa phát lại không được làm

 1. Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
 2. Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.
 3. Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.
 4. Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.
 5. Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.”

“Điều 37. Các trường hợp không được lập vi bằng

 1. Các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định này.
 2. Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng bao gồm: Xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lai trong khu vực câm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự.
 3. Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội.
 4. Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.
 5. Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
 6. Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng.
 7. Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.
 8. Ghi nhận sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.
 9. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Pháp luật quy định rất rõ và chi tiết các công việc TPL không được làm, Trong đó không được lập vi bằng tại khoản 7 điều 37 là hạn chế rất nhiều đối với TPL.

“7. Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.”

Có rất nhiều chuyên gia đề xuất phải sữa quy định này, chỉ hạn chế lập vi bằng liên quan đến An Ninh, Chính trị: không được ghi nhận sự kiện, hành vi của Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.

Thừa Phát Lại Việt Nam
Điện thoại: 0906847588
Email: thuaphatlaivietnam@gmail.com