23/08/2023

Lập Vi Bằng Giao Văn Bản tại quận 1, Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, nơi có giao dịch của cá nhân, cơ quan, tổ chức là rất nhiều vì vậy khả năng tranh chấp là rất lớn. Để có các chứng cứ bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp trước các tranh chấp đó, cần lập vi bằng về giao thông báo, tài liệu để làm bắng chứng.

Vi Bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, cơ quan theo quy định của nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020.

Thừa Phát lại là người có đủ tiêu chuẩn và được nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 và pháp luật khác có liên quan.

Lý do vì sao lại cần lập Vi Bằng?

 • Người yêu cầu lập vi bằng về việc giao văn bản để có chứng cứ nếu tranh chấp sảy ra.
 • Tạo cảm giác an tâm của người yêu cầu lập vi bằng, và gây áp lực lên người nhận văn bản.
 • Thực hiện trình tự các bước theo quy định của pháp luật về thông báo, có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.

Những ai cần yêu cầu lập vi bằng?

 • Người đang có tranh chấp sảy ra như: Tranh chấp về cho thuê hoặc thuê , giao dịch mua bán, mượn, ở nhờ nhà hoặc bất động sản, động sản, xe và tài sản khác tại quận 1 TP Hồ Chí Minh;
 • Giao dịch thương mại, ký kết hợp đồng, các bên cần giao thông báo cho nhau về các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng tại q1, TP Hồ Chí Minh;
 • Giao thông báo hoặc văn bản để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm theo thỏa thuận và quy định hoặc yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại q1, TP Hồ Chí Minh;
 • Cần có chứng cứ chứng minh người yêu cầu thực hiện các bước, thủ tục theo quy định, theo thỏa thuận, vì vậy cần lập vi bằng tại q1, TP Hồ Chí Minh;

Quy trình lập vi bằng giao văn bản tại Q1, TP Hồ Chí Minh;

 • Người yêu cầu lập vi bằng cung cấp hồ sơ, tài liệu thể hiện họ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc yêu cầu lập vi bằng này với bên văn phòng thừa phát lại.
 • Hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng dịch vụ lập vi bằng.
 • Thừa phát lại thực hiện lập vi bằng theo thỏa thuận.
 • VP thừa phát lại ra Vi bằng và làm các thủ tục theo quy định, bàn giao vi bằng đã lập cho khách hàng theo thỏa thuận.
 • Hoàn thành dịch vụ lập vi bằng theo thỏa thuận và hai bên thanh lý hợp đồng.

Thừa phát lại cần trực tiếp chứng kiến và chụp hình lại

Những vẫn đề khách hàng cần lưu ý khi lập vi bằng giao văn bản:

Mục đích của khách hàng lập vi bằng là tạo lập chứng cứ, vì vậy chứng cứ đó phải đảm bảo đúng quy định và tuân theo quy định của pháp luật. Trước khi tìm đơn vị lập vi bằng, khách hàng cần chú ý như sau:

 • Dịch vụ lập vi bằng trên thị trường tại TP Hồ Chí Minh nhiều nhưng năng lực của mỗi thừa phát lại để thực hiện lập vi bằng là khác nhau.
 • Đánh giá đúng nhu cầu của mình và mục đích lập vi bằng bàn giao văn bản để yêu cầu thừa phát lại lập vi bằng tập trung vào mục đích đó.
 • Trao đổi kỹ với thừa phát lại về các vấn đề, các tình huống có thể sảy ra để thừa phát lại có phương án dự phòng.
 • Địa chỉ tại quận 1 TP Hồ Chí Minh có nhưng nơi khó tìm, hoặc địac hỉ không rõ ràng, vì vậy cần đưa thông tin địa chỉ nơi lập vi bằng chi tiết, đầy đủ.

Để được hỗ trợ về lập vi bằng, vui lòng liên hệ với Chúng tôi:

Hotline: 0906.847.588
Email: luatvina10b@gmail.com

Thừa Phát Lại Việt Nam
Điện thoại: 0906847588
Email: thuaphatlaivietnam@gmail.com